Virus och vacciner

Virus och vacciner

6-7 yrs old

8-10 yrs old

11-13 yrs old

Physical Health & Wellness

Science

Social and Emotional Health

I den här världen kommer du att få utforska hur kroppens immunförsvar skapar antikroppar för att bekämpa virus och andra patogener i kroppen.

avatar Submitted By: Jerker Porat

May 17, 2021

Download Assets

Skills

 • Project Based Learning

Supporting Files

Virus och vacciner


Minecraft-världen: Virus och vacciner. Extrahera zip-filen och starta den sedan. Den öppnas direkt i M: EE om du har programmet

Learning Objectives

 • Utforska Minecraft-världen tillsammans i klassrummet och diskutera sedan vad som skett i kroppen. I Minecraft-världen träffar man olika delar av immunförsvaret som berättar om deras funktion. Man får också en förståelse kring varför vacciner är ett av våra viktigaste verktyg i kampen mot svår sjukdom vid virusinfektion. Nedan följer mål i kursplanen för biologi, åk 4-6 samt 7-9
 • Åk 4-6 *Kropp och hälsa: Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. *Biologin och världsbilden: Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Åk 7-9 *Natur och samhälle: Aktuella samhällsfrågor som rör biologi. *Kropp och hälsa: Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier. *Biologin och världsbilden: Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen. Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

Guiding Ideas

Låt eleverna använda världen för att skapa sig en uppfattning om vad som sker i kroppen vid en infektion och hur vacciner kan hjälpa oss mot svår sjukdom.

Lägg märke till de olika delarna i immunförsvaret som:

 • T-cell
 • T-hjälparcell
 • B-cell
 • Dendritiska celler
 • Antigener
 • Antikroppar

Efter att eleverna varit i världen och utforskat, samtala med eleverna om vad de upplevt.

Student Activities

"Spela" världen och lägg märke till de olika delarna i immunförsvaret som:

 • T-cell
 • T-hjälparcell
 • B-cell
 • Dendritiska celler
 • Antigener
 • Antikroppar

Fundera på under spelets gång vad de olika delarna har haft för funktion i immunförsvaret

 

Performance Expectations

Målet med världen är att eleverna ska ha nått en förståelse kring hur immunförsvaret arbetar med att skapa antikroppar för att bekämpa t.ex. virus eller andra sjukdomsframkallande patogener.

Efter spelet kan man också föra en dialog i klassrummet om vacciners verkan på vår hälsa, inte bara utifrån ett personligt perspektiv, utan även ur ett samhällsperspektiv.

Skills

 • Project Based Learning

Supporting Files

Virus och vacciner


Minecraft-världen: Virus och vacciner. Extrahera zip-filen och starta den sedan. Den öppnas direkt i M: EE om du har programmet