Blokby i forandring-Upcycling

Blokby i forandring-Upcycling

8-10 yrs old

11-13 yrs old

14-18 yrs old

Art and Design

Climate & Environment

Technology

Arbejdet i Minecraft afspejler en upcycling proces, hvor materialer nedbrydes og bearbejdes til et nyt brugbart materiale af bedre kvalitet.

avatar Submitted By: Andre Chercka

September 11, 2017

Skills

  • Collaboration
  • Creativity
  • Critical Thinking

External References

Lesson Preview - Upcycling in Minecraft

En gennemgang af verdenen på engelsk.

Upcycling - ressourcemappe

I ressourcemappen finder du: - Lærervejledning(pdf) - Elevmateriale (pdf) - Verdener: Upcycleklar/Byggeklar (.mcworld)

Learning Objectives

  • At give eleverne en indsigt i forskellige materialers egenskaber og kredsløb
  • At skabe en forståelse for værdien i at sortere affald
  • At præsentere eleverne for begreberne upcycling og cirkulær økonomi
  • At simulere en upcycling-proces i Minecraft

Guiding Ideas

Byrådet i Blokby har vedtaget en lokalplan som skal gøre det mere tilgængeligt for flere at bo tættere på byen. Planen indebærer nedrivning af et villakvarter, hvor der skal bygges nye huse.

Eleverne danner hold, hvor de indtager roller som arkitekt, ingeniør og bygningskonstruktør. Når de kommer ind på deres grund, skal de først rive den resterende bygning ned. Herefter sorterer de og omdanner byggematerialer til nye materialer, som kan bruges til at konstruere et nyt hus.

Arbejdet i Minecraft afspejler en upcycling proces, hvor materialer nedbrydes og bearbejdes til et nyt brugbart materiale af bedre kvalitet.

Inden forløbet afvikles, skal læreren:

- Udvælge de casematerialer som skal danne udgangspunkt for klassens undersøgelser.

- Dele klassen ind i 5-7 grupper med 3-4 elever i hver gruppe.

- Dele elev materialet ud til hver gruppe.

- Klargøre arbejdsspørgsmål til elevernes forberedelse.

 

Student Activities

Eleven skal rive en eksisterende konstruktion ned.

Eleven skal sortere materialerne som har indgået i og anvende dem i en ny byggeproces.

Eleven skal designe en bolig og anvende det upcyclede materiale til at bygge projektet.

 

Performance Expectations

Eleven forklarer hvordan den virtuelle byggeproces (fra nedrivning til opførelse) kan sammenlignes med en virkelig byggeproces.

Eleven forklarer hvad upcycling betyder og hvorfor det er en bæredygtig metode.

Eleven designer og bygger mindst ét byggeri i Minecraft ud fra de upcyclede materialer.

 

Skills

  • Collaboration
  • Creativity
  • Critical Thinking

External References

Lesson Preview - Upcycling in Minecraft

En gennemgang af verdenen på engelsk.

Upcycling - ressourcemappe

I ressourcemappen finder du: - Lærervejledning(pdf) - Elevmateriale (pdf) - Verdener: Upcycleklar/Byggeklar (.mcworld)