Blokby i forandring - broer

Blokby i forandring - broer

8-10 yrs old

11-13 yrs old

14-18 yrs old

Art and Design

Climate & Environment

Math & Economics

Eleverne indtager rollen som arkitekter og konstruktører, som sammen skal designe og opføre broer på udvalgte steder i byen.

avatar Submitted By: Andre Chercka

December 27, 2017

Download Assets

Skills

  • Collaboration
  • Communication
  • Creativity

External References

Lesson Preview - Bridges

En gennemgang af verdenen og forløbet

Blokby Broer - verdensfil

Hent .mcworld verdensfilen via Dropbox linket:

Supporting Files

Blokby - broer, Ressourcemappe


I ressourcemappen finder du en introduktion til forløbet, lærervejledning samt elevmateriale

Learning Objectives

  • At give eleverne indsigt i et velfungerende transportsystems betydning for en bæredygtigt by
  • At skabe en forståelse for værdien i at muliggøre bedre vilkår for cykeltrafik
  • At øve eleverne i at arbejde med procentregning, tværsnit og hældningstal og omsætte til digital model i Minecraft

Guiding Ideas

Blokby står over for flere udfordringer ift byens transportinfrastruktur. Blandt andet som resultat af den øgede bilisme i byen oplever man flere trafikpropper i myldretiden og deraf større luftforurening. For at imødegå denne udfordring har kommunen udviklet en stiplan omkring hele byen for at skabe bedre forudsætninger for cykel- og gangmuligheder.

Eleverne indtager rollen som arkitekter og konstruktører, som sammen skal designe og opføre broer på udvalgte steder i byen. Broerne skal opføres efter en række specifikationer, hvor de anvender matematisk tænkning for at opfylde kravene.

Læreren skal udvælge en relevant case ud fra de foreslåede materialer og give eleverne en forståelse for værdien af brobyggeriet. Hertil kan læreren med udgangspunkt i kravspecifikationerne til broen, anvende færdigheder i regning med hældningstal og procentregning.

Læreren sørger for at inddele klassen i grupper og aftaler med grupperne, hvilke områder (1-7) de skal arbejde med.

 

Student Activities

Eleven skal undersøge eksisterende løsninger inden for bæredygtige transportformer

Eleven skal præsentere sine research-resultater for klassen

Eleven skal beregne på deres løsninger mens de skitserer; tværsnit, procent og hældningstal.

Eleven skal præsentere sine idéer til løsninger i klassen og modtage feedback fra klassen

Eleven skal bygge sin endelige løsning på et grønt byrum i Minecraft.

 

Performance Expectations

Eleven italesætter hvordan et grønt transportnetværk har indflydelse på byens vækst og trivsel

Eleven bygger en transportløsning i Minecraft ud fra de i opgaven opstillede kriterier - herunder procentuel opdeling

Eleven omregner sit byggeris mål til naturtro skala ved hjælp af målestoksforhold

Eleven anvender begreberne tværsnit og hældningsprocent i sin præsentation.

 

Skills

  • Collaboration
  • Communication
  • Creativity

External References

Lesson Preview - Bridges

En gennemgang af verdenen og forløbet

Blokby Broer - verdensfil

Hent .mcworld verdensfilen via Dropbox linket:

Supporting Files

Blokby - broer, Ressourcemappe


I ressourcemappen finder du en introduktion til forløbet, lærervejledning samt elevmateriale