Blokby - en grøn by

Blokby - en grøn by

8-10 yrs old

11-13 yrs old

14-18 yrs old

Climate & Environment

Geography

Science

Der skal etableres grønne områder til regnvandsafledning, lommeparker, fysisk aktivitet og fællesskab.

avatar Submitted By: Andre Chercka

September 14, 2017

Download Assets

Skills

  • Collaboration
  • Communication
  • Creativity

External References

Lesson Preview - Green Cities

En gennemgang af verdenen og forløbet

Blokby - en grøn by, verdensfil

Download .mcworld filen via dropbox linket:

Supporting Files

Blokby - en grøn by, Ressourcemappe


I ressourcemappen finder du en introduktion til forløbet, en lærervejledning samt elevmaterialet.

Learning Objectives

  • At give eleverne indsigt i grønne områders betydning for den bæredygtige by.
  • At give eleverne en forståelse for social bæredygtighed.
  • At give eleverne indsigt i byens opdeling og forskellige strukturer

Guiding Ideas

I Blokbys Kommuneplan er der beskrevet en række tiltag, som skal ruste byen til at møde forskellige udfordringer. Disse er:

- Grønne områder med mulighed for regnvandsafledning eller regnvandsopsamling

- Lommeparker og urbane skove der kan køle byen og mindsker luftforurening

- Områder der skaber motivation til fysisk aktivitet og mulighed for fællesskab

- Smarte løsninger til energirigtig belysning, som skaber funktionelle byrum og tryghed for borgerne.

Eleverne får et område i byen hvor de skal udtænke og skabe en løsning på et af disse problemer. Områderne ligger fordelt over hele byen og eleverne navigerer derhen ved hjælp af portaler i startområdet.

Igennem deres undersøgelser og produktion, opnår eleven en forståelse for hvordan byer imødegår fremtidens udfordringer og prøver krafter med at tænke det ind i et virtuelt byrum.

Inden undervisningen starter skal læreren:

- Udvælge hvilke case materialer skal danne udgangspunkt for klassens undersøgelser.

- Dele klassen ind i grupper med 3-4 elever i hver gruppe.

- Dele elev materialet ud til hver gruppe.

- Forberede vejledende spørgsmål til elevernes undersøgelser.

 

Student Activities

Eleven skal undersøge eksisterende løsninger inden for udviklingen af grønne byer i forhold til de nævnte klimaudfordringer

Eleven skal præsentere sine research-resultater for klassen

Eleven skal skitsere min. 3 (men gerne flere) mulige løsninger

Eleven skal præsentere sine idéer til løsninger i klassen og modtage feedback fra klassen

Eleven skal bygge sin endelige løsning på et grønt byrum i Minecraft.

 

Performance Expectations

Eleven italesætter byens udfordringer og forstår koblingen til de globale klimaforandringer

Eleven bygger en løsning på disse udfordringer i Minecraft

Eleven forklarer sin løsning med egne ord.

Eleven anvender begrebet social bæredygtighed og klimasikring i sin forklaring.

 

Skills

  • Collaboration
  • Communication
  • Creativity

External References

Lesson Preview - Green Cities

En gennemgang af verdenen og forløbet

Blokby - en grøn by, verdensfil

Download .mcworld filen via dropbox linket:

Supporting Files

Blokby - en grøn by, Ressourcemappe


I ressourcemappen finder du en introduktion til forløbet, en lærervejledning samt elevmaterialet.