Blokby - boligen

Blokby - boligen

11-13 yrs old

14-18 yrs old

Art and Design

Government and Politics

Reading and Writing

Eleverne skal renovere den gamle bydel og skabe fleksible boliger, som er tilpasset blandede beboersammensætninger

avatar Submitted By: Andre Chercka

February 9, 2018

Skills

  • Collaboration
  • Communication
  • Creativity

External References

Boligen - ressourcemappe

Indeholder verdensfilen samt lærer og elevmateriale

Learning Objectives

  • At eleven opnår en forståelse for hvordan bygninger - særligt boligen - har betydning for vores hverdagsliv og trivsel.
  • At eleven får viden om forskellige familiers konstellationer og boligformer
  • At eleven opnår en forståelse for hvilke løsninger, som kan skabe afsæt for fællesskaber
  • At eleven opnår indsigt i litteraturens beskrivelser af boligen

Guiding Ideas

Lektionen - et overblik

Eleverne skal renovere den gamle bydel og skabe fleksible boliger, som er tilpasset blandede beboersammensætninger med eksempelvis:

- En børnefamilie med tre børn
- Et ældre ægtepar uden børn
- En familie med 3 delebørn
- En single
- Et ungt par uden børn
- 2 børnefamilier

Eleverne skal afdække de forskellige målgruppers behov og desuden tænke i løsninger, som er fleksible i forhold til familiernes sammensætning. Løsningerne skal desuden skabe mulighed for nye fællesskaber på tværs af familierne. Kan der bygges fællesrum, fælleskøkkener, fælleshaver?

Lektionen tager afsæt i en kortlægning af hvad boligen betyder for vores liv - hvordan boligen skaber de nære rammer om det gode liv. Dette gøres med afsæt i litteraturen. Hvordan er hjemmet og boligen beskrevet i litteraturen, fra udvalgte perioder? Er der elementer som går igen i litteraturen?

Målet er at gøre boligen mere fleksibel og skabe rum til fællesskab.

Eleverne skal transformere store én-familie villaer og byhuse til optimerede (i forhold til målgruppe, plads og funktioner), fleksible boliger med plads til fællesskab. Fællesskaberne skal skabe øget tryghed og gode, sunde fællesarealer.

Den faglige kobling sker gennem elevernes arbejde med beskrivelser af fællesskaber og boligen i litteraturen.

Læreren skal udvælge litteraturen, facilitere diskussionen omkring elevernes forhold til deres familiekonstellation, boligen og fællesskaber. Klassen skal deles ind i grupper, med 2-4 elever pr. gruppe.

Student Activities

Omsatte læringsmål
- Eleven skal transformere og optimere en eksisterende bolig/bygning.
- Eleven skal designe en bolig til en udvalgt målgruppe.
- Eleven skal designe en løsning som understøtter muligheden for at skabe nye fællesskaber på tværs af familier.

Performance Expectations

Tegn på læring
- Eleven præsenterer hvordan den eksisterende bygning er blevet transformeret og tilpasset en målgruppe.
- Eleven forklarer hvad som gør boligen fleksibel.
- Eleven designer og bygger mindst ét element/område/løsning som skaber rum for fællesskab på tværs af beboerne i byggeriet/området.

Skills

  • Collaboration
  • Communication
  • Creativity

External References

Boligen - ressourcemappe

Indeholder verdensfilen samt lærer og elevmateriale