Blokby 2070

Blokby 2070

8-10 yrs old

11-13 yrs old

Government and Politics

Reading and Writing

Eleverne indtager rollen som journalister – samler informationer og sammensatter til sidst historien om Blokby, som de opfatter den.

avatar Submitted By: Andre Chercka

October 30, 2017

Download Assets

Skills

  • Citizenship
  • Communication
  • Critical Thinking

External References

Blokby 2070 - Lesson Preview [Engelsk]

En gennemgang af verdenen på engelsk

Borgerskolen spiller Blokby 2070

Glimt fra undervisningen omkring Blokby 2070 med danske elever.

Undervisningsmaterialer

Filen indeholder: - verdenen, Blokby 2070 - elevmateriale - lærervejledning - elevmateriale(pptx)

Supporting Files

Lærervejledning


Learning Objectives

  • Mulighed for at prøve kræfter med arbejdet som journalist og give dem en forståelse for, hvordan en journalistisk produktion bliver til.
  • Erfaring med journalistiske metoder og arbejdsprocesser, herunder skarp vinkling af deres produktioner, prioritering af indhold m.m.
  • Indblik i hvordan medier kan deltage i og påvirke en politisk proces.
  • Styrke elevernes kritiske sans som medieforbrugere i kraft af arbejde med udvælgelse af informationer og kilder.

Guiding Ideas

Lektionen - Overblik

Børnene bliver præsenteret for et scenarie i en virtuel verden i computerspillet Minecraft. Her skal de bruge journalistiske metoder til at afdække historiernes detaljer. De agerer i det virtuelle rum, og møder forskellige figuranter i scenariet på deres vej. På baggrund af figuranternes udtalelser og synspunkter, skal eleverne - i rollen som journalister – samle informationer og til sidst sammensatte historien, som de opfatter den.

Hos de virtuelle figuranter kan eleverne finde 3 udsagn, som repræsenterer figurantens interesser og synspunkter i sagen. Derudover er der skjult ekstra oplysninger i nærheden af hver figurant, som giver de tre udsagn en nuance eller en slags “saftig drejning”. Denne information kan bruges til at skabe en mere interessant historie, mens den samtidig træner elevernes kritiske sans. Typisk er den ekstra information nemlig et udtryk for figurantens skjulte agenda.

I den første fase indsamler holdene information og udtalelser i den virtuelle verden. I anden fase går redaktionerne i gang med at fortælle deres historie i virkelighedens klasseværelse. Historien kan sammensættes med tekst, billede og videooptagelser ud fra elevernes egne ønsker.

Læreren skal som optakt kvalificere eleverne til at arbejde med avisens genrer. Det anbefales at gennemgå eksempler på nyhedshistorier og journalistens skriveproces. Derudover kan klassen have gavn af at tale om andre facetter ved det journalistiske arbejde: For eksempel kildekritik og kildegenrer (parts-, ekspert- og erfaringskilder). Rent praktisk skal læreren facilitere en gruppeinddeling, samt gruppernes skriveproces efter at have arbejdet i Minecraft.

 

Student Activities

Omsatte læringsmål

Eleven skal opsøge forskellige kilder og dokumentere det, der er fundet.

Eleven skal sortere og udvælge den information, som er relevant for historien.

Eleven skal producere en nyhedshistorie med billede og evt video som kommunikerer historiens vinkel.

 

Performance Expectations

Tegn på læring

Eleven viser en forståelse af reportagen som genre, gennem egenproduktion.

Eleven kan udvælge det stof, som understøtter en bestemt vinkel.

Eleven formidler synspunkter og meninger med en multimodal tekst.

 

Skills

  • Citizenship
  • Communication
  • Critical Thinking

External References

Blokby 2070 - Lesson Preview [Engelsk]

En gennemgang af verdenen på engelsk

Borgerskolen spiller Blokby 2070

Glimt fra undervisningen omkring Blokby 2070 med danske elever.

Undervisningsmaterialer

Filen indeholder: - verdenen, Blokby 2070 - elevmateriale - lærervejledning - elevmateriale(pptx)

Supporting Files

Lærervejledning